Kadra

 

Kadrę Niepublicznego Naukowego Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Zespół kreatywnych i otwartych  do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali metody nauczania przynoszące najlepsze rezultaty. Gwarantując wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym. Nasi nauczyciele poprzez pozytywne wzmacnianie zachęcają uczniów do nauki i rozwijania pasji. Przyjazna atmosfera podczas zajęć i budowanie dobrych relacji z uczniami to nasz atut!

DYREKTOR

Bożena Potocka –  wieloletni dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach (wcześniej była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach). Jako edukator wykładała na różnych kursach i formach doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych programach edukacyjnych. Jest współautorką poradnika dla nauczycieli „Projekty edukacyjne”. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, studia podyplomowe z zakresu: Zarządzanie Oświatą, Ochrona i Kształtowanie Środowiska oraz liczne kursy kwalifikacyjne min. z nadzoru pedagogicznego. Jest dyplomowanym nauczycielem biologii, egzaminatorem egzaminu maturalnego.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.